Rozwój i seks

 

Akcja „Mam terapeutę” powstała, ponieważ dla wielu ludzi posiadanie terapeuty wiązało z niezbyt pochlebnymi opiniami, ze wstydem, słabością, ludzką niedoskonałością, czy innymi „przywarami” oraz z brakiem natychmiastowych i spektakularnych rezultatów terapii. Między innymi dzięki tej akcji oraz rzeczywistej pracy terapeutów (i pacjentów), coraz więcej ludzi może pozwolić sobie na komfort korzystania z pomocy terapeutycznej bez podobnych epitetów. Obecnie podjęcie terapii coraz częściej łączy się z siłą, odwagą do odmiany swojego życia. A od terapeuty wychodzi się jeszcze silniejszym. Powody zdecydowania się na terapię są różne. Część osób pragnie się po prostu rozwijać, inwestować w siebie, inni walczą z depresją, niską samooceną, kłopotami w relacjach, różnego rodzaju zaburzeniami, uzależnieniami. A co, gdy w grę wchodzi seks?

 

Rozmawiajmy o seksie

 

Seks wciąż często stanowi coś, o czym mówić i myśleć raczej „nie wypada”. Otóż wypada. Oczywiście nie każdemu i nie przy każdej okazji. Jednak seksualność wywiera silny wpływ na nasze ogólne, codzienne funkcjonowanie. Ogólne, a więc obejmujące nie tylko sfery erogenne. I odwrotnie – inne sfery mają niebywały wpływ na naszą seksualność. Między innymi ona motywuje nas do podejmowania określonych działań i powstrzymuje od innych. Jako wszelkie aspekty płciowości, intymności, uczuciowości, relacji międzyludzkich jest wszechobecna.

 

Problemy w sferze seksualnej

 

Zdarza się, że w sferze seksualnej pojawiają się problemy – życie erotyczne nie daje tyle satysfakcji, ile byśmy chcieli, czujemy blokady lub wyłaniają się różnego rodzaju trudności, także w relacjach z innymi ludźmi. Jedną z możliwości podjęcia walki z problemem jest wizyta u specjalisty (np. lekarz seksuolog, psycholog seksuolog, lekarz pierwszego kontaktu, psychoterapeuta). W zależności od natury zgłaszanych problemów, proponuje się możliwe ścieżki pomocy oraz udział konkretnych specjalistów.

Reklama

 

Kto może pomóc?

 

Przy pierwszych konsultacjach, powinno się okazać, czy zgłaszane trudności dotyczą sfery biologicznej (np. choroby, schorzenia wrodzone lub nabyte, gospodarka hormonalna), czy psychologicznej (np. lęk uniemożliwiający stosunek, relacje z partnerem, nieakceptowana seksualność lub orientacja seksualna). W przypadku, gdy problem obejmuje sferę biologiczną, pomoże lekarz seksuolog. Może on zaplanować i wprowadzić terapię farmakologiczną, która umożliwi aktywność seksualną lub poprawi jej jakość. Natomiast w sytuacji, gdy trudności danej osoby nie mają odzwierciedlenia w wynikach badań, czy ma ona po prostu poczucie, że jej problemy mogą się wiązać z obecną sytuacją bądź zdarzeniami z przeszłości, pomóc może także psycholog seksuolog lub psychoterapeuta. W razie potrzeby angażuje się także innych specjalistów (np. zabieg, operacja, opinia).

 

Kompetencje seksuologa

 

W Polsce przyznawany jest Certyfikat Seksuologa Klinicznego, który jest dowodem posiadanej wiedzy i doświadczenia. Seksuologiem Klinicznym zostaje absolwent medycyny lub psychologii po zdaniu egzaminu komisyjnego, do którego dopuszcza się daną osobę po uzyskaniu przez nią odpowiedniej liczby punktów za lata praktyki, edukację, udział w konferencjach, superwizje, publikacje oraz terapię własną. Ponieważ seksuologia w Polsce dopiero zyskuje wyraźny kształt, certyfikat ten jest jak dotąd w posiadaniu niewielu osób. Seksuologów zrzeszają dwa towarzystwa naukowe – Polskie Towarzystwo Medycyny Seksualnej oraz Polskie Towarzystwo Seksuologiczne.

 

Jak wygląda wizyta u seksuologa?

 

Sama terapia seksuologiczna może przybierać różnorodny kształt z uwagi na szeroki obszar zastosowania. Są jednak pewne ogólne właściwości wizyt u terapeuty:

  1. Pierwszy kontakt ze specjalistą może okazać się trudny, ponieważ problemy, z którymi przychodzimy zazwyczaj dotykają sfer, którymi nie dzielimy się z wieloma osobami. Podczas takiego spotkania zbierany jest wywiad dotyczący m.in. rozwoju psychoseksualnego, domu rodzinnego, przebytych chorób. Ważne jest żeby w pierwszym kontakcie z terapeutą przedstawić problem i rozmawiać z nim nie naruszając przy tym siebie i własnych granic. W przypadku poczucia ich naruszenia, warto otwarcie o tym powiedzieć. Terapeuta powinien zadbać o to, by osoba, która do niego przychodzi czuła się bezpiecznie oraz wiąże go dochowanie tajemnicy.
  2. Długość terapii dostosowuje się do zgłaszanego problemu. Terapia seksuologiczna może trwać kilka miesięcy lub lat, a może też okazać się, że dużą pomocą będzie jedno lub kilka spotkań ze specjalistą.
  3. Częstotliwość spotkań może być różna w zależności od zgłaszanych trudności. Zazwyczaj sesje odbywają się raz w tygodniu, ale mogą też odbywać się np. dwa razy w tygodniu lub raz w miesiącu.
  4. Psycholog seksuolog nie ma prawa przeprowadzać badania fizykalnego, natomiast lekarz seksuolog może je przeprowadzić wyłącznie mając w tym wyraźne uzasadnienie i odpowiednio przygotowując i wyjaśniając danej osobie podstawy oraz przebieg takiego badania. Korzysta się też z pomocy innych specjalistów (ginekolog, urolog, androlog, endokrynolog, psychiatra, neurolog).
  5. Terapeuci, zarówno doświadczeni, jak i początkujący korzystają z superwizji. Są to spotkania z doświadczonymi terapeutami z certyfikatem Superwizora, podczas których anonimowo zarysowuje się problemy swoich pacjentów, przedstawia się wykorzystywane i planowane metody terapii oraz omawia się własne emocje w związku z prowadzoną terapią. Taka konsultacja pozwala oglądać pacjenta i swoje działania z różnych stron i generuje możliwość bardziej kompletnej pomocy.

 

Zwykła terapia

 

Oczywiście, podczas „zwyczajowej” terapii, jak najbardziej wskazane jest mówienie o swoich problemach natury seksualnej. Zwłaszcza, że mogą współwystępować z wieloma trudnościami psychologicznymi (m.in. zaburzenia nastroju, zaburzenia odżywiania, uzależnienia). Jednak, jeśli motywacja osoby biorącej udział w terapii nie łączy się bezpośrednio ze sferą seksualną, ten temat, choć istotny, może się nigdy w terapii nie pojawić. Trudności te mogą też ustąpić pod wpływem poprawy funkcjonowania w innych sferach, tych ściśle związanych z motywami podjęcia terapii.

Reklama

 

Agnieszka Urbanowicz, psycholog, seksuolog w trakcie szkolenia, współpracuje z Poradnią Psychologiczną Sensus CBT (www.sensuscbt.pl) oraz Prywatnym Centrum Psychologiczno-Psychiatrycznym „Syntonia” (http://www.centrumpsychologiczne.info/)

Reklama

Leave a Reply