Skip to main content

Zdrowie psychiczne

 

Dbanie o zdrowie psychiczne jest cały czas dość wstydliwym tematem. Mało się o tym mówi, w związku z czym można mieć wątpliwości do kogo się zwrócić o pomoc. Czy psychoterapeuta może wypisywać recepty? Czy psycholog może prowadzić psychoterapię? Celem tego krótkiego tekstu jest przybliżenie podstawowych informacji na temat tych profesji.

 

PSYCHOLOG

 

Psycholog to najogólniej mówiąc, osoba, która ukończyła studia psychologiczne. Tytuł magistra psychologii pozwala ubiegać się o pracę na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym kontaktem z innymi ludźmi. Tylko psychologowie mają uprawnienia do prowadzenia diagnostyki psychologicznej i przeprowadzanie testów psychologicznych. Psychologów znajdziemy więc zarówno w organizacjach biznesowych, pomocowych jak i różnego rodzaju instytucjach, w których korzysta się z diagnozy psychologicznej. Psycholodzy mogą rekrutować i szkolić pracowników, mogą być też pracownikami socjalnymi, różnego rodzaju doradcami, którzy wspierają swoich klientów w ich codziennym funkcjonowaniu. Wielu psychologów znajduje też swoje miejsce pracy w szkole. Wszystkie te zajęcia z reguły wymagają ukończenia dodatkowych kursów lub szkoleń specjalizacyjnych. Najważniejszą informacją dla osób rozważających podjęcie decyzji o psychoterapii, jest fakt, że sam dyplom psychologa nie uprawnia do prowadzenia psychoterapii.

 

PSYCHOTERAPEUTA

 

Psychoterapeuta to osoba, która ukończyła studia magisterskie (nie muszą to być studia psychologiczne) i odbyła szkolenie psychoterapeutyczne. Jest to definicja robocza – w Polsce nie wypracowaliśmy do tej pory ustawy o zawodzie psychoterapeuty i praktycznie każdy, kto ma na to ochotę może otworzyć gabinet i prowadzić psychoterapię. Dlatego warto zwracać uwagę do kogo zapisujemy się na konsultację.

 

SZKOLENIE: Szkolenie psychoterapeutyczne to długi okres (z reguły są to min. 4 lata studiów), podczas którego poznaje się nie tylko wiedzę na temat mechanizmów ludzkiego funkcjonowania i technik terapeutycznej pracy, ale też zdobywa się doświadczenie własnej psychoterapii. Każdy psychoterapeuta powinien przejść psychoterapię – jest to niezwykle istotne w minimalizowaniu wpływu swoich nierozwiązanych konfliktów na pacjentów.

 

CERTYFIKACJA: W Polsce istnieją różne towarzystwa zrzeszające profesjonalnych psychoterapeutów. Członkowie takich towarzystw, po ukończeniu szkolenia oraz spełnieniu szeregu wymogów mogą ubiegać się o certyfikat psychoterapeuty. Wymagania certyfikacyjne są związane głównie ze stażem pracy, odbyciem określonej liczby godzin superwizji i własnej pracy psychoterapeutycznej. Dla przykładu, żeby uzyskać certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, należy spełnić wymagania opisane na stronie PTP.

 

SUPERWIZJA: Każdy etycznie pracujący psychoterapeuta, bez względu na to czy ma certyfikację czy nie, korzysta z superwizji czyli omawiania prowadzonych przez siebie procesów terapeutycznych. Superwizja może mieć formę indywidualną lub grupową.

 

PSYCHIATRA

 

Psychiatra jest z wykształcenia lekarzem medycyny, który ukończył specjalizację z psychiatrii. Tylko psychiatra posiada uprawnienia do wypisywania recept. Psychiatra może prowadzić psychoterapię – jeśli tylko ukończył szkolenie z tego zakresu. Łączenie psychoterapii i farmakoterapii w wielu przypadkach daje bardzo dobre rezultaty. Wsparcie farmakologiczne pozwala uporać się z najbardziej dokuczliwymi objawami. Zdarza się, że kiedy objawy ustępują, pacjenci decydują się na podjęcie psychoterapii. Często też obie formy pomocy stosowane są równolegle.

 

Karolina Pniewska – psycholog, socjolog, psychoterapeutka. Pracownia Psychoterapii Perspektywy – www.psychoterapiaursynow.pl

.

Zdrowa Głowa

About Zdrowa Głowa

One Comment

Leave a Reply