Terapeuta pomaga mi porządkować rzeczywistośćMam terapeutę bo… go potrzebuję, pomaga mi porządkować rzeczywistość i to co jest we mnie. Mam terapeutę… dziękuję, że go mam.

Reklama