Skip to main content

Psychoterapia jest dynamiczną, ciągle rozwijającą się dziedziną teorii i praktyki. W jej ponad stuletniej historii powstawały liczne szkoły i podejścia – od psychoanalizy i terapii behawioralnej, przez nurty interpersonalne, systemowe, aż po podejścia integracyjne i eklektyczne. Powstałe różnice dotyczą rozumienia natury ludzkiej, mechanizmów działania psychiki człowieka oraz implikują odmienne techniki terapeutyczne, a także różnie definiują psychoterapię. W zależności od podejścia psychoterapia może być definiowana jako forma edukacji psychospołecznej, technika behawioralna lub towarzyszenie w zmianie samego siebie i osiąganiu wglądu (Czabała, 2006).

 

Psychoterapia = zmiana?

 

Norcross  i Prochanska (2006) w monografii „Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna” posługują się następującą definicją: psychoterapia jest to świadome i zamierzone zastosowanie wywodzących się z uznanych zasad psychologii metod klinicznych i postaw interpersonalnych w celu pomagania ludziom w modyfikacji ich zachowań, procesów poznawczych, emocji lub/i innych cech osobowości w kierunku, który korzystający z terapii uważają za pożądany. Autorzy zwracają uwagę, iż proponowana przez nich definicja jest wynikiem konsensusu, jest sprawiedliwa i neutralna, co oznacza, że w sposób równorzędny traktuje podejścia terapeutyczne.

 

Psychoterapia i leczenie zaburzeń psychicznych

 

Jednak definicja ta, jakkolwiek jest szeroka, nie zawiera jednej, istotnej roli psychoterapii, jaką jest leczenie zaburzeń psychicznych. Warto zacytować tu definicję psychoterapii przyjętą w 1998 r. przez Zarząd Główny PTP, w której zaznaczono, że psychoterapia jest podstawową metodą stosowaną w leczeniu zaburzeń nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną, zespołów behawioralnych, związanych z zaburzeniami fizjologicznymi, zaburzeń osobowości i zachowania dorosłych (za: Sęk, 2005). Dodatkowo przyjęto, że psychoterapia powinna być stosowana w leczeniu zaburzeń występujących u dzieci, młodzieży i dorosłych gdy objawy są związane z zaburzeniami relacji rodzinnych lub małżeńskich. Jest też częścią leczenia uzależnień, ostrych i przewlekłych psychoz, zaburzeń afektywnych, a także częścią postępowania rehabilitacyjnego w zaburzeniach psychicznych oraz pomocniczą metodą w leczeniu chorób somatycznych.

 

Większość autorów (Czabała, 2006; Norcross, Prochanska, 2006) zwraca uwagę, iż mimo różnic w definiowaniu psychoterapii, za każdym razem jej istotą jest zmiana. Podsumowując, psychoterapia jest metodą leczenia, mającą na celu doprowadzenie do zmian, które pozwolą na usunięcie lub zmniejszenie nasilenia objawów choroby a także na rozwój kompetencji osobistych i zasobów.

 

Czynnik zmiany

 

Podstawowym celem psychoterapii jest towarzyszenie pacjentom we wprowadzaniu zmian w swoje życie. Decydując się na podjęcie psychoterapii zastanawiamy się,  jak z wielości paradygmatów, nurtów i metod wybrać właściwą dla siebie drogę rozwoju i zmiany? Zdaniem Yaloma (2010) pacjent powinien przede wszystkim dowiedzieć się od swojego terapeuty, że ich wspólnym i najważniejszym zadaniem jest zbudowanie relacji, która stanie się czynnikiem zmiany.

 

Bibliografia:

  • Czabała, J. Cz. (2006). Czynniki leczące w psychoterapii. Warszawa: PWN.
  • Norcross J. C., Prochanska J. O. (2006). Systemy psychoterapeutyczne. Analiza transteoretyczna. Warszawa: IPZ PTP.
  • Sęk H.(red.). (2005). Psychologia kliniczna. Warszawa: PWN.
  • Yalom I.D. (2010). Dar terapii. List otwarty do nowego pokolenia terapeutów i ich pacjentów.  Warszawa: IPZ PTP.  

 

Agnieszka GostyńskaAgnieszka Gostyńska – ukończyła kompleksowe szkolenie z zakresu terapii ericksonowskiej oraz Podyplomowy Kurs Psychoterapii organizowany przez Polski Instytut Ericksonowski atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje w podejściu integracyjnym, łącząc podejście ericksonowskie z systemowym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji. Pracuje w Klinice Uniwersytetu SWPS gdzie prowadzi: diagnozę psychologiczną, konsultacje indywidualne oraz psychoterapię indywidualną.

.

Zdrowa Głowa

About Zdrowa Głowa

Leave a Reply