Skip to main content

Złożona dynamika relacji

 

W psychoterapii par koncentrujemy się przede wszystkim na relacji łączącej partnerów. Zakładamy, że ludzie dobierają się w pary kierując się świadomymi, ale też i nieświadomymi motywacjami. Często te niewypowiedziane wzajemne oczekiwania stają się źródłem napięć i konfliktów w parze. Psychoterapeuta może pomóc zrozumieć partnerom tę bardzo złożoną dynamikę, co z kolei może być punktem wyjścia do wprowadzania zmian.

 

Kryzys w parze

 

Z psychologicznego punktu widzenia, kryzys w parze jest naturalnym zjawiskiem towarzyszącym rozwojowi. To taki moment w życiu partnerów, w którym konieczna staje się zmiana dotychczasowych sposobów działania i elastycznego dopasowania się do nowych warunków. Do takich najważniejszych momentów możemy zaliczyć:

  • Decyzję o wspólnym zamieszkaniu
  • Zawarcie związku małżeńskiego
  • Pojawienie się pierwszego i kolejnych dzieci
  • Kolejne etapy usamodzielniania się dzieci: przedszkole, szkoła, okres dojrzewania nastoletnich dzieci, studia, wyprowadzka z domu
  • Zmiana miejsca zamieszkania
  • Zmiana pracy
  • Choroba jednego z partnerów
  • Przejście na emeryturę

 

Kiedy partnerzy oddalają się od siebie…

 

Takie zmiany wiążą się z przeżywaniem różnych emocji – zarówno tych przyjemnych jak i nieprzyjemnych. Nierzadko partnerzy mają kłopot, żeby odnaleźć się w tych stresujących momentach i zrównoważyć dbanie o indywidualne potrzeby i z dbaniem o potrzeby związku. Może pojawić się tęsknota, za tym co było do tej pory połączona z podejmowaniem prób pozostawania przy starych, sprawdzonych sposobach działania, które nie są już adekwatne do nowej sytuacji. Zdarza się też, że taki moment jest okazją do zaangażowania się poza związkiem – może to być romans, ale może to być nowe absorbujące zajęcie, praca, hobby lub zwiększenie czasu spędzanego z własną rodziną pochodzenia. To wszystko może sprawić, że partnerzy oddalają się od siebie, czują pustkę i samotność w swojej relacji.

 

Mechanizmy odpowiedzialne za konflikty

 

Psychoterapia par pomaga zrozumieć mechanizmy odpowiedzialne za to co dzieje się w parze i pokazać udział każdego z partnerów w ich podtrzymywaniu. Jest to proces odkrywania różnych niepisanych umów jakie zostały zawarte między partnerami. Dużą wagę przywiązuje się również do wzorców i doświadczeń jakie partnerzy wynieśli ze swoich rodzinnych domów oraz ich wpływowi na codzienne zachowania i oczekiwania w stosunku do partnera.

 

Jak wygląda psychoterapia par?

 

Spotkania w psychoterapii par odbywają się zazwyczaj co dwa tygodnie i trwają półtorej godziny. To proces, który wymaga czasu – terapia trwa od kilku miesięcy do kilku lat. Jeśli okaże się, że partnerzy mają rozbieżne cele lub, że celem terapii miałaby być zmiana tylko u jednej osoby, wtedy nie rozpoczynamy terapii pary i proponujemy inne formy pomocy (np. wsparcie innego specjalisty: psychoterapeuty indywidualnego lub lekarza psychiatry). W uzasadnionych przypadkach możliwe jest też łączenie różnych form pomocy – psychoterapii par, indywidualnej czy farmakoterapii. W kryzysowym momencie, w którym partnerzy czują impas i nie widzą możliwości ruchu, warto skorzystać z konsultacji i zobaczyć swój związek z innej perspektywy. Jest to często początek nowego etapu w życiu pary.

 

Karolina Pniewska – Pracownia Psychoterapii Perspektywy

www.psychoterapiaursynow.pl

Zdrowa Głowa

About Zdrowa Głowa

Leave a Reply