Zastrzeżenie reklamowe

Strona zdrowaglowa.pl udostępnia informacje wyłącznie w celach informacyjnych i nie ponosi odpowiedzialności za ich dokładność, kompletność ani wiarygodność. Niektóre treści na stronie mogą być sponsorowane w celach promocyjnych, a recenzje produktów mogą opierać się na informacjach dostarczonych przez producenta, zawierając jednocześnie fikcyjne nazwy w celach marketingowych. 

Należy pamiętać, że informacje prezentowane na stronie mogą pochodzić z różnych zewnętrznych źródeł, takich jak strony producentów, recenzje na platformach zakupowych, fora dyskusyjne czy portale społecznościowe. Strona nie gwarantuje dokładności, kompletności ani wiarygodności tych treści. Ponadto, strona nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z korzystania z tych informacji. Nie ponosi również odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego wykorzystania zawartych treści lub produktów. 

Należy mieć na uwadze, że strona zdrowaglowa.pl nie jest zaangażowana w procesy związane z płatnościami, produkcją, dystrybucją ani sprzedażą produktów. Wszelkie pytania lub wątpliwości dotyczące produktów należy kierować bezpośrednio do producenta lub dystrybutora. 

Warto zaznaczyć, że strona nie reprezentuje żadnej konkretnej firmy produkcyjnej i zamieszczone na niej linki nie oznaczają poparcia lub współudziału w odpowiedzialności za treści na powiązanych stronach. 

Zawsze zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed zastosowaniem jakiegokolwiek produktu. Strona zdrowaglowa.pl nie zastępuje relacji pacjent-lekarz i nie udziela porad medycznych. Decyzje dotyczące zdrowia należy podejmować po konsultacji z lekarzem lub specjalistą.