Zaburzenia lękowe – nie taki lęk straszny, jak go malują

Zaburzenia lękowe – nie taki lęk straszny, jak go malują


with 1 komentarz

Zaburzenia lękowe Zaburzenia lękowe należą do grupy zaburzeń nerwicowych, kiedyś nazywane były nerwicą lękową zgodnie z pyschodynamicznym rozumieniem tej grupy zaburzeń. Na potrzeby tego artykułu będę się posługiwać nazwą „zaburzenia lękowe”, która obowiązuje w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10, czyli klasyfikacji … Więcej