Inteligencja emocjonalna. Jak panować nad uczuciami – Justyna Tomczyk

Inteligencja emocjonalna. Jak panować nad uczuciami – Justyna Tomczyk


with Brak komentarzy

Czy zastanawiałeś się, dlaczego osoby z wysokim ilorazem inteligencji nie zawsze robią wielką karierę? Czy wiesz, że sukces w życiu zawodowym i osobistym aż w 80% zależy od emocji, a tylko w 20% od intelektu? Inteligencja emocjonalna, czyli zdolność rozumienia … Więcej